Home

Rotterdam Kralingen

Carnisselande
> Informatie
> Nieuws
> Foto's van Carnisselande
> Plattegrond

Wijk activiteiten
> Foto's evenementen

Bedrijven in de wijk
> De bedrijven

Woningen te koop
> Woningen aangeboden
> Woning gevraagd

Onze Sponsors
> Makelaar
> Antieke Schouwen Huis
> 010 webdesign
> Uw bedrijf


Prijzen Adverteren
> Advertentie woningen

> Advertentie bedrijven

Contact
> Contact

 

 

Advertentie: dekadomand.nl online relatiegeschenken bestellen.

Nieuws over Carnisselande.

CO2-opslagproject Barendrecht van de baan

Het CO2-opslagproject in Barendrecht gaat niet door. Het verlenen van vergunningen is stilgelegd. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.
"De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim 3 jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen", zegt Verhagen. De realisatie van dit project is op korte termijn niet langer mogelijk. De opgedane ervaringen zijn buitengewoon waardevol voor de verdere ontwikkeling van CO2-opslag in Nederland. Maar hiermee is het doorgaan van het relatief kleine project in Barendrecht niet langer essentieel. Daarnaast speelt het gebrek aan draagvlak onder de bevolking ook een rol. Deze argumenten hebben de minister doen besluiten te stoppen met dit CO2-opslagproject.
CO2-opslag blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem in Nederland. CO2 opslag is veilig, zo tonen diverse onafhankelijke onderzoeken aan. “Stoppen met Barendrecht betekent ook niet het einde van CO2-opslag in Nederland. Opslag op zee vindt al plaats en we zijn in een vergevorderd stadium voor een nieuw CO2-opslagtraject op zee. Daarnaast is vanuit Noord-Nederland het initiatief gekomen om CO2 op land op te slaan. Ik zal op korte termijn met de bestuurders in Noord-Nederland overleggen. Daarna wordt bezien hoe CO2-opslag in het Noorden zeker gesteld kan worden”, aldus Verhagen.
Achtergronden nieuwe energiebeleid
Het besluit over Barendrecht past in het nieuwe energiebeleid. Minister Verhagen kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. CO2-opslag blijft een belangrijke schakel. Bedrijven en kennisinstellingen werken verder samen aan het ontwikkelen van nieuwe rendabele energietechnieken. Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.

‘Proef met CO2-opslag niet in druk gebied'


11 juni 2008
Rotterdam, 11 juni. De proef met het ondergronds opslaan van CO2 kan misschien beter niet in een drukbevolkt gebied als Barendrecht worden uitgevoerd. Dat zei minister Cramer (Milieu, PvdA) gisteren tijdens een debat over ondergronds bouwen, georganiseerd door Bouwend Nederland.
http://www.nrc.nl/binnenland/article1123363.ece/
Proef_met_CO2-opslag_niet_in_druk_gebied


‘Dorps Barendrecht is weg’

26-05-2008
Geschokt of verrast zijn veel Barendrechters niet, wanneer ze horen van het nieuwe centrumplan. Ze zijn eerder cynisch, omdat er steeds ingrijpender aan het dorpse karakter van hun woonplaats wordt geknabbeld. „Daar doe je toch niks tegen.’’
Om het centrum klaar te stomen voor de toekomst, worden 537 nieuwe woningen gebouwd en moeten er 82 worden gesloopt. Door deze plannen verdwijnt een hele straat van de kaart; de Meester Lohnmanstraat. „Je raakt een stukje nostalgie van jezelf kwijt,’’ verzucht Nel van Ree (71). „Ik heb op de oude Groen van Prinstererschool gezeten daar. Maar ja,ik gun mijn kleinkinderen straks ook een leuk huis.’’
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2318358/
lsquoDorps_Barendrecht_is_wegrsquo.html


Woonvisie 2006-2015

De gemeenteraad heeft op 25 september 2006 de Woonvisie 2006-2015 en het eindverslag van de inspraakprocedure vastgesteld. In de Woonvisie is het beleid voor de periode 2006-2015 op het gebied van volkshuisvesting opgenomen. Het beleid zal zich de komende jaren vooral richten op betaalbare huisvesting voor jongeren, starters en ouderen. In ieder geval zal voor 2010 aan de bestaande woningvoorraad 50 woningen voor jongeren en 100 woningen voor ouderen zijn toegevoegd.

Het beleid zal de komende jaren worden uitgevoerd o.a. door het opstellen van een Uitvoeringsprogramma woningbouw 2006-2015, het maken van prestatieafspraken met corporaties/verhuurders en het maken van afspraken over het labelen van huurwoningen voor jongeren en ouderen. Van de uitvoering van de Woonvisie worden monitoren opgesteld en de Woonvisie wordt in 2010 en 2015 geëvalueerd.

De Woonvisie 2006-2015 en het eindverslag van de inspraakprocedure kunnen worden ingezien in het gemeentehuis bij het Servicecentrum, balie Bouwen en Wonen. Inzage is mogelijk op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur en op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

De Woonvisie 2006-2015 kunt u tevens hier downloaden.

Nadere informatie over de inhoud van de nota en de reeds doorlopen procedure kan worden verkregen bij mw. D.G. Verwaard, beleidsmedewerker Volkshuisvesting, tel. (0180) 698 798.
 


Fotografie: Dick Jacobs
Webdesign: 010webdesign.nl
Powered by: FunArt